เสียงจากชายขอบ

ชายขอบชวนคุยครั้งที่ 4: วิวาทะอวิวาท เหลืองแดงหล้าฟ้าเดียวกัน

29 พฤศจิกายน 2010

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทำหนังสือ เหลืองแดงหล้าฟ้าเดียวกัน และพื้นที่ที่ความเห็นอันแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้

“บทสนทนาที่หายไป” ในวงการกวีนิพนธ์ไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013, หมวด:

ซะการีย์ยา อมตยา และ กฤช เหลือลมัย ร่วมพูดคุยกันถึง ตัวตน-ตำแหน่งแห่งหน-และบทบาทหน้าที่ของกวีนิพนธ์ไทยสัมภาษณ์โดย – สุเจน กรรพฤทธิ์ถ่ายภาพโดย – บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช “บทสนทนาที่หายไป” ในวงการกวีนิพนธ์ไทย ที่มา: เว็บไซต์นิตยสารสารคดี

คลิปอ่านบทกวี: เสียงอุทานแห่งกูจิงลือปะ (เมื่อแมวตัวหนึ่งกระโดดหายไป)

วันที่ 29 มีนาคม 2011, หมวด:

คลิปการอ่านบทกวี “เสียงอุทานแห่งกูจิงลือปะ (เมื่อแมวตัวหนึ่งกระโดดหายไป)” โดย อภิชาติ จันทร์แดง

สนทนา: กวีกับการเมือง ที่ PS Gallery (13 กุมภาพันธ์ 2553) โดย วาด รวี และ ไม้หนึ่ง ก. กุนที

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2010, หมวด:

“วาด รวี” และ “ไม้หนึ่ง ก. กุนที” ร่วมสนทนาว่าด้วยความเกี่ยวข้องระหว่างกวีและการเมือง